เปิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 รอบ 2
(เปิดเรียน มิ.ย. 2555) จำนวน 2 หลักสูตร เปิดรับสมัครทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 8 เม.ย. 55 (รายละเอียดต่าง ๆ ดูได้จากระเบียบการรับสมัคร) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
เรียนจันทร์–ศุกร์ 18.00 – 21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์  8.00 – 16.00 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาที่เปิดสอน
  1. วิศวกรรมเคมี
  2. วิศวกรรมอุตสาหการ
  3. วิศวกรรมโยธา
  4. วิศวกรรมไฟฟ้า
  5. วิศวกรรมเครื่องกล
ดาวน์โหลดระเบียบการ และใบสมัคร  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สำหรับผู้จบ ปวส. สายช่าง เท่านั้น  เรียนเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลือกและสมัครเรียนได้ตามหน่วยสอนใกล้บ้านท่าน ดังนี้ 
1) หน่วยสอน.. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
2) หน่วยสอน.. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
3) หน่วยสอน.. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  
4) หน่วยสอน.. วิทยาลัยเทคนิคระยอง
หมายเหตุ  :  สนใจเรียนที่ไหนสมัครที่นั่น

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
  1. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
  2. เทคโนโลยีการผลิต 
  3. เทคโนโลยีเคมี 
  4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
  5. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
  6. เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  7. เทคโนโลยีการก่อสร้างและงานโยธา
ดาวน์โหลดระเบียบการ และใบสมัคร