รายชื่อบุคลากร (Faculty & Staff)

สายสอน (Faculty)


(Dr.Mattana Santasnachok)
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี /Head of  Chemical Engineering Department)

(Assoc. Prof. Dr.Tongchai Sriwiriyarat)
                                                                                


(Assoc. Prof. Dr.Akkarat Wongkaew)(Assoc. Prof. Dr.Wancheng Sittikijyothin)(Assoc. Prof. Dr. Piyachat Wattanachai)(Asst. Prof. Dr.Soipatta Soisuwan)(Asst. Prof. Dr. Wachira Daosud)
   
                                                                               

(Dr.Settakorn Uppasen)(Dr.Supphasin Thaweesak)