รายชื่อบุคลากร (Faculty & Staff)


สายสอน (Faculty)


(Dr.Mattana Santasnachok)
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี /Head of the Department of Chemical Engineering)


(Assoc. Prof. Dr.Tongchai Sriwiriyarat)
                                                                                


(Assoc. Prof. Dr.Akkarat Wongkaew)(Assoc. Prof. Dr.Wancheng Sittikijyothin)(Assoc. Prof. Dr. Piyachat Wattanachai)(Asst. Prof. Dr.Soipatta Soisuwan)(Asst. Prof. Dr. Wachira Daosud)
   
                                                                               

(Asst. Prof. Dr. Witawat Jangiam)(Dr.Emma Asnachinda)(Dr.Settakorn Uppasen)(Mr.Supphasin Thaweesak)